Recyklační středisko Dolní Beřkovice
1Před demolicí
Náš odborný poradce nejprve prohlédne místo, poradí vám s případnými problémy a vymyslí, jak práci provést co nejefektivněji. Před bouráním vymezíme prostor demolice a zajistíme inženýrské sítě, které nesmí být demolicí dotčeny.
2Demolice
Demolice provádíme ručně i za použití špičkové těžké techniky, jako jsou bourací kladiva, nakladače, rypadla atd. Při demolicích klademe důraz na co nejmenší zatížení životního prostředí.
3Materiál
Veškerý odpadní materiál zlikvidujeme v souladu se zákonem o odpadech a vystavíme Vám potvrzení pro stavební úřad. Recyklovaný materiál pak můžeme použít přímo na místě, třeba jako zásypový materiál při zemních pracích.
4Terenní úpravy
Po dokončení demolice můžeme podle Vašeho přání plochu rekultivovat nebo provést přípravné stavební práce. Mezi přípravné práce patří hrubé terénní úpravy, výkopy, násypy, úprava pláně atd.