Recyklační středisko Dolní Beřkovice
1Průzkum staveniště
Důkladný průzkum staveniště je základ profesionální práce. Před každou stavbou pečlivě ověřujeme inženýrské sítě a podzemní prostory. Zjišťujeme také případné prosakování nebo výron škodlivých látek a podle toho provádíme opatření k zajištění bezpečnosti práce.
2Propočet zemních prací
Díky přesnému stanovení množství prací a optimální logistice můžeme maximálně zefektivnit práce z hlediska času a peněz. Přesné změření výkopu a jeho perfektní provedení zajištuje, že při zasypávání nebudete platit žádný materiál navíc.
3Přípravné práce
Vedle dalších přípravných prací provádíme odstranění stávajících porostů a ornice za použití špičkové stavební techniky. Odstraněnou ornici okamžitě převážíme na dočasnou skládku, kde musí být správně uložena v souladu se zákonem o odpadech.
4Samotný výkop
Všechny fáze zemních prací u nás vykonávají výhradně profesionální pracovníci s mnoha lety zkušeností. Pečlivě dbáme na bezpečnost práce a okraje výkopů vždy zajišťujeme páskou. Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech vždy zakrýváme kompletně.